onderzoek
Betrouwbaarheid en rechtvaardigheid van de 360-graden feedback beoordelingsmethode
Baar, A.P. | Yperen, N.W. van
Management & Organisatie, 2000
U bent niet ingelogd, daarom kan deze koopoptie niet op de juiste wijze gevalideerd worden!
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties