Sigma base
7-basic tools, auditor, Awards, algemeen, goeroes in kwaliteitszorg, new 7 tools
Organisatiekunde en kwaliteitszorg
Lemaire, ir. P. | Rouppe van der Voort, drs. M.
HIKZ,
1.6 Organisatiekunde en kwaliteitszorg Het organiseren van kwaliteitszorg heeft betrekking op consolideren – blijven voldoen aan de klantwensen – en op veranderen – inspelen op de veranderende wensen van de stakeholders. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk onder de organisatie van kwaliteit verstaan de organisatiestructuur die nodig is om de hiervoor genoemde facetten (consolideren en veranderen) van kwaliteitszorg als managementfunctie te kunnen uitoefenen. Aan de orde komt de bedrijfsorganisatie, organisatie van de productkwaliteit, organisatie van de proceskwaliteit, organisatie van de kwaliteit van een managementsysteem, organisatie van de kwaliteit van de organisatie, organisatie van de kwaliteit van het netwerk. De concrete organisatie van de kwaliteitszorg wordt in de praktijk door veel factoren bepaald. Een belangrijke factor is de reikwijdte van het kwaliteitsbeleid, en of de ‘zorg’ zich beperkt tot de productkwaliteit dan wel uitstrekt tot de kwaliteit van de eigen organisatie of nog verder. Daarnaast zijn van belang de subfuncties voor het realiseren van de betreffende kwaliteit en de elementen van het bijbehorende managementproces.
Deze auteur publiceerde ook
Lemaire, ir. P. | Vaal, ir. C.D.R. de | 1998
Downloads: 408
Leveranciersselectie en -...
Lemaire, ir. P. | Waszink, prof. ir. A.C. | 1999
Downloads: 398
organisatiecultuur, algem...
Rouppe van der Voort, drs. M. | 2002
Downloads: 320
Persoonlijke kwaliteit
Lemaire, ir. P. | Rouppe van der Voort, drs. M. |
Downloads: 347
kwaliteitsborging, systee...
Lemaire, ir. P. | 2002
Downloads: 353
opleiding, persoonscertif...
Anderen downloaden ook deze publicaties
America, S.H.L.M. | Koot, S.J.C. | Oijen, J.C.F. van | 2023
Downloads:
Het Veld
Dubbeldam, M.F. | Reitsma, E.W. | Tempelaars, C. | Werf, M. van der | 2022
Downloads:
75 jaar M&O
Caluwé, L.I.A. de | 2009
Downloads:
analyse
Caluwé, L.I.A. de | Nistelrooij, A.T.M. van | Schouten, N. | 2005
Downloads:
onderzoek
Caluwé, L.I.A. de | Man, A.P. de | 2010
Downloads:
onderzoek
Caluwé, L.I.A. de | 2009
Downloads: 157
verdieping
Caluwé, L.I.A. de | Que, T.H. | Vermaak, J.G. | 2001
Downloads: 26
analyse
Dubbeldam, M.F. | Smid, G. | 2011
Downloads:
analyse
Noordegraaf, M. | Steen, M. van der | Twist, M.J.W. van | 2011
Downloads:
onderzoek
Amelsvoort, P. van | Metsemakers, M. | 2011
Downloads:
analyse