Sigma base
branchebrede kwaliteit
Branchebrede kwaliteit
Noordhoek, P.
Sigma, 2013
De kwaliteit die een bedrijf of instelling levert, wordt steeds meer bepaald door de wijze waarop kwaliteit breder wordt bepaald. Wat betekent de kwali- teitsfunctie voor branches, beroeps- en sectororganisaties? In een tijd waarin de overheid aan zelfregulering zegt te hechten, zou hun rol steeds belangrij- ker moeten worden, maar is dat ook zo? Gaat kwaliteit nog over kwaliteit?
Deze auteur publiceerde ook
Noordhoek, P. | 2015
Downloads: 23
column
Noordhoek, P. | 2018
Downloads: 9
Auditing
Noordhoek, P. | 2016
Downloads: 6
certificering
Noordhoek, P. | 2016
Downloads: 3
kritische kwaliteitskunde
Anderen downloaden ook deze publicaties