Sigma base
casestudy
Ontwikkeling en implementatie van zorgpaden
Hoeve, J. van | Vries, J. de
Management & Organisatie, 2014
Veel zorginstellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden met als doel zorgprocessen verder te optimaliseren. Zorgpaden worden dan ook in toenemende mate gezien als een waardevol instrument om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren. Hoewel zorgpaden veelvuldig worden ingezet, verloopt de implementatie hiervan vaak moeizaam en blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn dan vooraf ingeschat. Dit geldt ook voor de implementatie van zorgpaden voor kankerpatiënten. Daarom is in 2009 het model Integrale Oncologische Zorgpaden (IOZP) ontwikkeld om zorginstellingen te helpen met de ontwikkeling en implementatie van oncologische zorgpaden. Anders dan bestaande modellen en methodieken kenmerkt dit model zich door een integrale benadering waarbij zorginhoudelijke, logistieke en organisatorische elementen in hun onderlinge verband centraal staan. In dit artikel wordt door middel van drie diepgaande casestudies een evaluatie gepresenteerd van het IOZP-model. Op basis van de bevindingen blijkt dat het zorgpad heeft geresulteerd in verbeteringen in het proces, de planning en de organisatie van de zorg voor borstkankerpatiënten. Ook is de toegevoegde waarde van het model geïnventariseerd. De belangrijkste conclusie van deze studie is dat het model daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het realiseren van een integraal oncologisch zorgpad.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties