Sigma base
analyse
De kracht van innovatief leiderschap
Kaam, K. van
Management Executive, 2015
Het creëren van een andere economie, ecologie en maatschappij vraagt om hervorming, herijking van waarden, innovatieve toewijzing van schaarse middelen en andere beslissingen. Het is aan de leiders van vandaag om perspectief te bieden, richting te geven en waarden en principes te (her)definiëren. Dit vraagt om leiderschap dat begaan is met onze gezamenlijke toekomst, een groot besef heeft van de betekenis van duurzaamheid (sociaal, ecologisch en economisch) en met passie innovaties kan leiden van de samenleving, organisaties en daarbij inclusief de dialoog aangaat met alle belanghebbenden. We hebben telkens de kans te creëren wat wij als gewenste toekomst zien.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties