Sigma base
Het Veld
Zachte matchingsfactoren: een nieuw te ontwikkelen tool onder re-integratieprofessionals. Onderzoek naar de voorwaarden voor gebruik
Bos, P. | Helfenrath, K. | Kersten, R. | Krabbenborg, M.
Management & Organisatie, 2019
Om werknemers met een arbeidshandicap zo duurzaam en snel mogelijk te plaatsen, is het cruciaal dat een goede match tot stand komt tussen werknemer en werkgever. Naast het in kaart brengen van harde factoren, blijken ook zachte factoren van belang. Een tool voor re-integratieprofessionals om zachte factoren in kaart te brengen en een duurzame match te bewerkstelligen, werd ontwikkeld. In dit onderzoek is met behulp van focusgroepen onderzocht aan welke voorwaarden zo’n tool en de werkomgeving moeten voldoen, wil de tool gebruikt worden in de praktijk.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Janssen, J.J.M.M. | 2002
Downloads:
reflectie
Smid, G. | 2018
Downloads:
Het Veld
Kerklaan, L.A.F.M. | Zeeberg, C.F. | 2000
Downloads:
lemma
Heij, K. | Volberda, H.W. | 2020
Downloads:
onderzoek
Caluwé, L. de | Vermaak, H. | 2019
Downloads:
onderzoek
Gerritsen, G.W.J. | Kessels-Habraken, M.M.P. | 2019
Downloads:
onderzoek
Visser, M. | 2015
Downloads: 24
analyse
Oss, L. van | 2020
Downloads:
essay
Maas, K.E.H. | 2020
Downloads:
Podium
Waal, A.A. de | 2003
Downloads:
lemma