Sigma base
Het Veld
Organisatieverandering door ‘design thinking’ in de ggz
Klein, P. | Vries, E. de | Zanden, M. van der
Management & Organisatie, 2020
Het vakgebied ontwerp vindt steeds meer zijn weg in organisaties. Ontwerpers hanteren een werkwijze waarmee, dicht op de context en met mensen uit die context, oplossingen voor vraagstukken worden gevonden. Onderzoek op het raakvlak van ontwerp en organisatiekunde is in opkomst. Dit artikel draagt daaraan bij door actieonderzoek in een concrete organisatieverandering in de ggz. Voor de praktijk levert dat inzicht en inspiratie op in hoe verandertrajecten kunnen worden vormgegeven met ‘design thinking’.
Deze auteur publiceerde ook
Ben AMar, J. | Hoekstra, T. | Klein, P. | Schaaij, G. | 2015
Downloads: 1
praktijk
Anderen downloaden ook deze publicaties