Sigma base
Jubileum
Impact in advieswerk. Hoe weten we als adviseur eigenlijk dat we impact hebben?
Reitsma, E.W.
Management & Organisatie, 2022
Impact is een begrip dat snel is uitgesproken. Het heeft vaak een negatieve connotatie, maar dat hoeft niet. De auteur van dit artikel gaat ervan uit dat adviseurs impact willen hebben in de positieve zin van het woord. Zij belicht facetten van impact in organisatieadvieswerk, aan de hand van een zoektocht met behulp van (wetenschappelijke) publicaties en gesprekken met interne en externe adviseurs.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties