Sigma base
essay
Van goed naar behoorlijk bestuur: van persoonlijke integriteit naar netwerkintegriteit
Slingerland, W.
Management & Organisatie, 2023
Dit essay is een aanzet om op een andere manier naar behoorlijk bestuur en integriteit te kijken. Jarenlange aandacht voor beide thema’s heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd, maar gaat tegelijkertijd te veel uit van integriteit als iets wat van onszelf is (persoonlijke integriteit). Het huidige tijdsgewricht maakt duidelijk dat we op zoek zijn naar een gedeelde opvatting over de rol die sociale netwerken en collectief gedrag spelen in onze samenleving.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties