Sigma base
verdieping
Het waarderingsrapport nader bekeken
Massart, I.J.J.
Management Executive, 2005
Een waarderingsrapport naar waarde schatten is niet eenvoudig. De inhoud hangt immers af van de opdrachtformulering en de specifieke context. Pas in laatste instantie speelt de vorm een rol. Een goed waarderingsrapport geeft een gedegen analyse van de situatie en onderbouwt de gehanteerde uitgangspunten. Daarnaast moet zij een praktische oplossing bieden voor een concreet probleem. Er bestaat weliswaar geen format of model voor een goed waarderingsrapport, maar wel zijn er criteria waaraan moet worden voldaan.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties