Sigma base
verdieping
Interconnected Control: uitwisselen van voorraadinformatie biedt grote voordelen
Fransoo, J.C. | Kok, A.G. de
Management Executive, 2004
Vanuit het perspectief van voorraadbeheer is het niet erg zinvol veel energie te steken in samenwerking binnen de hele keten.Veel supply chains bestaan uit diverse bedrijven die autonoom opereren en geen informatie wensen te delen. Het concept ‘interconnected control’ gaat uit van een zeer beperkte informatie-uitwisseling, namelijk alleen voorraadinformatie tussen de klant en zijn directe leverancier. Interconnected control vermijdt hiermee grootschalige samenwerkingsverbanden over meer dan twee partijen, maar behaalt wel dezelfde voordelen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties