Sigma base
reflectie
Management en organisatie in de gezondheidszorg: overzicht en reflectie
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de
Management & Organisatie, 2007
Als gevolg van sterk gewijzigde verhoudingen tussen zorgaanbieders en zorgvragers in combinatie met een terugtredende overheid zijn veel zorginstellingen geconfronteerd met uiterst weerbarstige management- en organisatievraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In dit artikel geven we een overzicht van enkele belangrijke actuele managementvraagstukken in de gezondheidszorg. Prestatieverbeteringen in de zorg hangen sterk samen met de vormgeving van zorgprocessen, de planning en beheersing van deze zorgprocessen en de organisatorische context. In deze bijdrage worden deze drie aspecten toegelicht en uitgewerkt. Het artikel sluit af met de constatering dat zowel de theorie als de praktijk gebaat lijkt te zijn met een meer interdisciplinaire benadering van management- en organisatievraagstukken in de zorg.
Deze auteur publiceerde ook
Huijsman, R. | 2015
Downloads:
Veiligheid en cultuur
Huijsman, R. | 2014
Downloads:
column
Huijsman, R. | 2015
Downloads: 1
column
Huijsman, R. | 2015
Downloads: 5
column
Huijsman, R. | 2014
Downloads: 2
column
Huijsman, R. | 2013
Downloads:
column
Huijsman, R. | 2014
Downloads: 1
column
Huijsman, R. | 2013
Downloads:
oratiebespreking
Huijsman, R. | 2013
Downloads:
column
Anderen downloaden ook deze publicaties