Sigma base
verdieping
Hoe de strategy map met succes toe te passen
Mogendorff, D.M. | Strikwerda, J.
Management Executive, 2007
Een strategie plannen is één ding, het uitvoeren ervan een tweede. Kaplan en Norton ontwikkelden de strategy map om beter inzicht te krijgen in de benodigde middelen en stappen om een strategie daadwerkelijk te realiseren. In dit artikel bespreken we een viertal dimensies die aan de strategy map moeten worden toegevoegd, wil de toepassing daarvan echt effectief zijn op het duurzaam succes van een onderneming. De organisatie van het proces waarmee de strategy map wordt ontwikkeld en toegepast, blijkt cruciaal voor het creëren van de noodzakelijke flexibiliteit en draagvlak in de organisatie.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads:
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads:
Het Veld
Ruijters, M.C.P. | 2017
Downloads:
Podium
Bolden, R. | 2017
Downloads:
Over de Grenzen
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads:
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads: 40
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 260
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads:
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads:
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 332
BIV/AO