Sigma base
onderzoek
Organiseren van diepgaand leren: veranderen als reflexief betekenisgeven
Kessener, B. | Termeer, C.J.A.M.
Management & Organisatie, 2006
In dit artikel onderzoeken de auteurs de implicaties van de verdwijnende grens tussen een organisatie(deel) en haar omgeving op het werk van de verandermanager. Deze zoektocht raakt de tradities van organiseren, veranderen, leren en betekenis geven. Aan de hand van een casus schetsen zij hoe organiseren te zien is als collectieve betekenisgevingsprocessen. Doorredenerend blijkt veranderen het gezamenlijk reflecteren op – en reconstrueren van – dit organiseren. Een verandermanager moet dan een leerproces op gang brengen. Door de casus stapje voor stapje met theorie te verbinden, onderscheiden ze vier verschillende manieren om dit leren te organiseren. Elke manier werken de auteurs uit naar de rol van de verandermanager en mogelijke interventies.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties