Sigma base
onderzoek
Het ontwerpen van leerplekken
Brinkhorst, R. | Dankbaar, B.
Management & Organisatie, 2008
Van ‘de nieuwe werknemers’ wordt tegenwoordig veel verwacht. Ze moeten creatief en kritisch zijn, initiatief nemen en zelf oplossingen vinden voor problemen. In reactie op deze eisen is het beroepsonderwijs in beweging gekomen. Voor de nieuwe werknemer is ‘het nieuwe leren’ ontwikkeld. Daarin staat het verwerven van competenties centraal. Mede daardoor is de vraag naar leren in de praktijk sterk toegenomen. Er is een grote behoefte aan leerplekken in bedrijven en instellingen. Aan wat voor eisen moeten zulke leerplekken eigenlijk voldoen? Aan welke criteria voldoet een goede leerplek? Op leerplekken gaat het om leren en ook om werken. Daarover valt vanuit bedrijfskundig perspectief het nodige te zeggen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties