Sigma base
analyse
Een redenering voor veranderen: hulpmiddel voor makers van veranderingen in organisaties
Bennebroek Gravenhorst, K.M.
Management & Organisatie, 2008
Om sturing te geven aan verandering is een redenering nodig. Makers van veranderingen hebben zo’n redenering meestal wel in hun hoofd, maar expliciteren die zelden. Dat maakt het moeilijk om te bepalen of het verhaal over de verandering goed in elkaar zit. Vijf eenvoudige vragen ordenen het denken over de redenering in lopende veranderingen en zijn behulpzaam bij het construeren van redeneringen voor nieuwe veranderingen. Het beantwoorden van deze vragen blijkt vaak lastig. Vragen worden vergeten en de antwoorden sluiten niet op elkaar aan. Zonder helder verhaal is het moeilijk om anderen mee te nemen in de verandering. Makers staan voor de professionele opgave om sterkere redeneringen te maken. Daarmee dragen zij bij aan veranderingen die van betekenis zijn en resultaat opleveren.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties