Sigma base
onderzoek
Paradoxen in de zorg: Een kwalitatief onderzoek naar het invoeren van paradoxale innovaties
Kieft, A.M.M. | Linge, R. van
Management & Organisatie, 2008
In de gezondheidszorg worden regelmatig innovaties geïmplementeerd die tegenstrijdig lijken. Door kwalitatief onderzoek is kennis verkregen over innovatieprocessen waar paradoxen een rol spelen. Er zijn vijftien interviews in verschillende sectoren afgenomen. Het resultaat heeft tot een model 'oriëntatieparadox' geleid. Het laat zien welke interventies worden toegepast en wat de gevolgen zijn voor het management, professionals en beleidsmedewerkers. Managers ervaren een toename aan bureaucratie en op productiegericht beleid. Professionals ervaren een kloof met het management en hebben het gevoel dat hun belangen niet worden behartigd. Het gevolg is dat zij niet altijd achter de veranderingen staan en er zelfs niet aan meewerken. De beleidsmedewerkers proberen een brug tussen de verschillende belangen te slaan.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties