Sigma base
lemma, ontwerpinstrument, personeelsbeleidinstrument
Management development
Horn, H.K.F. ten | Schiphorst, W.W.J.
Handboek Organisatie Instrumenten, 2002
Managers worden dagelijks afgerekend op prestaties, resultaten en kosten. Na decentralisatie wordt er gestreefd naar integratie en synergie. De druk op het management is gigantisch toegenomen. Managers van vandaag moeten sterke persoonlijkheden zijn met een breed scala aan competenties om te blijven presteren. De huidige bezetting is hier veelal niet of onvoldoende op berekend. Een groot afbreukrisico en schaarste aan talent vragen de volledige aandacht. Management development (MD) staat zo weer vol in de schijnwerpers om nieuw talent binnen te halen, te ontwikkelen en te behouden.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties