Sigma base
beleidsinstrument, diagnose-instrument, onderzoek
De psychologische kant van organisatieverandering: moeten, willen, kunnen en durven
Boer, C. den
Handboek Organisatie Instrumenten, 1999
Organisatieverandering en individuele gedragsverandering worden vaak in één adem genoemd, in die zin dat een organisatieverandering leidt tot gedragsverandering en dus effect heeft op gedrag van mensen. Inmiddels wordt het besef dat ingrijpende veranderingen consequenties hebben voor medewerkers breed gevoeld. Bij de voorbereiding wordt dus ook iets gezegd over opleidingen die medewerkers moeten gaan volgen en er wordt vaak een communicatieplan geschreven zodat de menselijke factor is afgedekt... Helaas blijkt het moeilijker de doelen te halen die aan het begin van het traject zijn geformuleerd. Waar ligt dat nou aan? En hoe kun je de slaagkans van verandertrajecten verbeteren? Allereerst door organisatieverandering en individuele gedragsverandering los te koppelen. Het één vloeit niet automatisch uit het ander voort.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties