Sigma base
methode
Een kenniskring is geen kennissenkring: succesfactoren voor kenniscreatie en -ontwikkeling
Kuijpers, M.
Management Tools, 2006
In dit artikel wordt ingegaan op het waarom, wanneer, wat en hoe van kenniskringen. Succes- en faalfactoren uit een onderzoek naar kenniskringen worden vertaald naar adviezen. De volgende aanbevelingen worden verder uitgewerkt. Zorg voor een goede samenstelling van de kenniskring, voor betrokkenheid, gemeenschappelijkheid, balans in product en proces, voor kennisverspreiding en voor kennisontwikkeling.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties