Sigma base
case
Treinverkeersleiding in beweging: Een casus over cultuurverrijking
Los, J.G. | Slagmolen, B.
Management & Organisatie, 2009
Een computerstoring bij het spoor kan grote gevolgen hebben. Een deel van Nederland ligt dan stil. Een dergelijk incident wordt meestal geëvalueerd. Men richt zich op vragen als: wat ging er fout, wie is schuldig, waar zijn technische verbeteringen mogelijk en welke procedures moeten aangescherpt? Er komt een lijst met actiepunten en iedereen doet zijn best. De focus op technologie legitimeert het op de achtergrond plaatsen van gedrags- en interactiepatronen. Je kunt de politiek wel vertellen wat je gaat verbeteren, maar niet wat je van een incident wilt leren. Een analyse van interacties voor, tijdens en na een incident is nog riskanter. Dat laat namelijk zien dat mensen het soms met elkaar ‘niet meer weten’. Een dergelijke analyse kan echter heel veel meer opleveren dan nieuwe procedures. Een casus uit de praktijk van ProRail.
Deze auteur publiceerde ook
Slagmolen, B. | 2016
Downloads:
Strategie
Anderen downloaden ook deze publicaties