Sigma base
case
Pinguïns kunnen vliegen: Innovatie en leren in het openbaar bestuur: praktijk en reflectie
Hal, R.P. van | Sonnenschein, L.J.M.J.
Management & Organisatie, 2009
Van april 2002 tot en met december 2008 stimuleerde de commissie InAxis innovatie en leren binnen het openbaar bestuur. Zij deed dat in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken. De commissie steunde circa honderd innovatieve experimenten. In een groot aantal gevallen werd ook overdracht gerealiseerd en beïnvloedden de experimenten het beleid van departementen. Doordat InAxis anders omging met criteria van rechtmatigheid en doelmatigheid, ruimte creëerde voor experimenten die op gespannen voet stonden met beleid, en op creatieve manieren discussies aanzwengelde over overbodig beleid, voorzichtigheid, vertrouwen en slim jatten, heeft het programma gaandeweg het karakter van een cultuurinterventie gekregen. Een casusbeschrijving.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties