Sigma base
Informatiemanagement
Gegevens en databases
Boogaard, dr. M. | Kuperus RC, drs. M.
Praktijkgids de Controller & Informatiemanagement, 1996
Een controller neemt zijn beslissingen op basis van kennis. Deze kennis is gebaseerd op informatie die hem van allerlei kanten kan bereiken. De hoeveelheid gegevens in een bedrijf groeit een mens al gauw boven het hoofd. Om dit beheersbaar te houden worden gegevens geautomatiseerd opgeslagen. Deze bijdrage besteedt aandacht aan de automatische gegevensverwerking met behulp van databases. Het behandelt de verschillende vormen van databases die in de praktijk van alledag kunnen worden onderkend en hoe ermee moet worden omgegaan. Daarbij is er aandacht voor de nieuwste trends en ontwikkelingen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties