Sigma base
BIV/AO
Het verkoopproces
Rechter RE, drs. B.J. | Smit, R.
Handboek Administratie, 2004
In dit artikel worden de processtappen van het verkoopproces uitgewerkt. Centraal in het verkoopproces staat de orderafhandeling. De activiteiten die achtereenvolgens aan de orde komen, zijn: orderverkrijging; orderontvangst/orderbeoordeling; orderverwerking/facturering; goederenuitlevering; afwikkeling verkoopfacturen. De informatie die nodig is om het verkoopproces te besturen, te laten functioneren en te beheersen en welke informatie nodig is om verantwoording af te leggen, wordt in paragraaf 3 beschreven.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties