Sigma base
BIV/AO
Het productieproces
Hassing RA, drs. A.J.A.
Handboek Administratie, 2004
Het productieproces is in wezen een technisch omzettingsproces, een transformatieproces. Het productieproces is onder te verdelen in de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase. Twee tegengestelde productiesoorten zijn te onderscheiden: massaproductie (zowel homogeen als heterogeen) en stukproductie.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties