Sigma base
Auditing, Corporate governance
Het gebruik van COBIT binnen Philips
Gils, A. van
Praktijkgids de Controller & Informatiemanagement, 2005
Philips kent als bedrijf een langere traditie met een Business Control Framework en de toepassing van COBIT voor IT-governance en -control. Het Business Control Framework is in beperkte zin nog verder aangescherpt door de verplichtingen die voortvloeien uit de Sarbanes Oxley-regelgeving. Er wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van COBIT voor IT-audits, voor IT-management en de rol van COBIT in het Business Control Framework. COBIT kent in elke rol zowel voor- als nadelen. De bijdrage beschrijft hoe COBIT telkens als algemeen raamwerk door Philips naar eigen inzicht en interpretatie toegepast is voor IT-audits, IT-kwaliteits- en verbetermanagement en het Business Control Framework.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties