Sigma base
TBC (Time Based Competition)
Time Based Competition - Verkorting van tijd in bedrijfsprocessen als kwaliteitsverbetering
Schuurman, drs. F.J.H.
HIKZ,
2.39 Time Based Competition - Verkorting van tijd in bedrijfsprocessen als kwaliteitsverbetering Concurrentie op basis van tijdverkorting lijkt meer en meer voor te komen. De factor tijd schijnt ook goed bruikbaar te zijn om interne bedrijfsprocessen beter aan te sturen. In dit kader wordt het concept Time Based Competition behandeld. De voordelen van tijdverkorting in bedrijfsprocessen wordt uiteengezet en er worden twee planningsystemen beschreven (het push-systeem en het pull-systeem). Ook wordt aandacht besteed aan de Japanse manier van omgaan met tijd. Om bedrijfsprocessen door te lichten op het tijdaspect is de time-audit ontwikkeld. De uitvoering van deze audit wordt beschreven. Ten slotte wordt aangegeven hoe Nederlandse bedrijven de principes van Time Based Competition kunnen toepassen.
Deze auteur publiceerde ook
Schuurman, drs. F.J.H. |
Downloads: 323
inkoop, ontwerpen
Schuurman, drs. F.J.H. |
Downloads: 1.492
recall
Schuurman, drs. F.J.H. | 1999
Downloads: 215
missie en visie, organisa...
Schuurman, drs. F.J.H. | 2002
Downloads: 452
Gemba Kaizen, Kaizen
Schuurman, drs. F.J.H. |
Downloads: 538
inkoop, ontwerpen, ontwik...
Maas, ir. J.G.V. | Schuurman, drs. F.J.H. | Veen, dr.ir. B. |
Downloads: 578
Awards, algemeen, Total Q...
Schuurman, drs. F.J.H. |
Downloads: 481
Gemba Kaizen, Kaizen
Schuurman, drs. F.J.H. |
Downloads: 355
BPR (Business Process Ree...
Schuurman, drs. F.J.H. |
Downloads: 346
goeroes in kwaliteitszorg...
Schuurman, drs. F.J.H. |
Downloads: 445
BPR (Business Process Ree...
Anderen downloaden ook deze publicaties