Sigma base
Kwaliteitsverbetering, algemeen, servqual-model
Meten en verbeteren van kwaliteit in dienstverlening
Kunst, P. | Lemmink, J. | Prins, Mw. R.
HIKZ,
2.45 Meten en verbeteren van kwaliteit in dienstverlening De methode van onderzoek met de benaming 'SERVQUAL' kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het verbeteren van de dienstverlening, zoals die door de klant wordt gewenst. In dit hoofdstuk wordt dit model en de onderzoeksmethodiek toegelicht en worden enkele aanpassingen in het model besproken, die resulteren in een ander overeenkomstig model (het Service-Management-model). Tot slot wordt in een stappenplan aangegeven hoe het model en de onderzoeksmethodiek in de praktijk kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads:
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads:
Het Veld
Ruijters, M.C.P. | 2017
Downloads:
Podium
Bolden, R. | 2017
Downloads:
Over de Grenzen
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads:
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads: 40
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 260
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads:
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads:
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 332
BIV/AO