Sigma base
new 7 tools
Instrumenten voor probleemoplossen
Maas, ir. J.G.V.
KIP, 2003
Instrumenten voor probleemoplosssen Bij probleemoplossen staan u diverse instrumenten ter beschikking. Zij helpen onder meer bij het genereren van ideeën, bij het bereiken van consensus in groepsprocessen, het maken van onderscheid tussen oorzaken en gevolg, bij analyse en planning. Een aantal instrumenten staat bekend als 'de zeven basishulpmiddelen', een aantal andere valt onder de verzamelnaam de 'nieuwe 7 instrumenten'. Ondanks hun bekendheid worden zij in de praktijk minder gebruikt dan mag worden verwacht. Daarom deze overzichtelijke presentatie, als reminder voor dagelijkes gebruik. Elk instrument is individueel en in groepsverband toe te passen. De instrumenten worden besproken volgens de gestructureerde aanpak van probleemoplossen (Zie ook KIP, C1-4): ideegeneratie; besluitvorming; analyseren en plannen.
Deze auteur publiceerde ook
Maas, ir. J.G.V. |
Downloads: 439
missie en visie
Maas, ir. J.G.V. | 2005
Downloads: 486
marketing, Proceskwalitei...
Maas, ir. J.G.V. |
Downloads: 452
Kwaliteitsverbetering, al...
Maas, ir. J.G.V. | 1998
Downloads: 301
integrale zorgsystemen, m...
Maas, ir. J.G.V. | 2006
Downloads: 301
integrale zorg
Maas, ir. J.G.V. | 2007
Downloads: 283
collegiale toetsing
Leenders, drs. R. | Maas, ir. J.G.V. | 2005
Downloads: 528
publiceren
Maas, ir. J.G.V. |
Downloads: 338
faciliteren van teams
Maas, ir. J.G.V. | 2005
Downloads: 581
Proceskwaliteit
Maas, ir. J.G.V. |
Downloads: 1.163
rationele besluitvorming
Anderen downloaden ook deze publicaties
Burger, M. | Rijsenbilt, A. | 2020
Downloads:
onderzoek
Marck, P. van der | 2002
Downloads:
model
Bouquet, L. | Ripsam, Th. | 2017
Downloads:
analyse
Gerritsen, G.W.J. | Kessels-Habraken, M.M.P. | 2019
Downloads:
onderzoek
Buijs, drs. A. | 1991
Downloads:
Management accounting &am...
Oosterhoorn, A. | 2014
Downloads: 250
het instrument, het instr...
Dewaide, ir. H.Th. |
Downloads: 692
7-basic tools, Pareto-ana...
Maas, ir. J.G.V. |
Downloads: 506
kritiekepadmethode en bar...
Oosterhoorn, A. | 2014
Downloads: 1.218
column
Maas, ir. J.G.V. | 2003
Downloads: 268
verbeterprogramma